Eesti Ronimisliidu üldised reeglid võistluste korraldamiseks

Lae alla PDF

 

  1. Üldine

  1. Eesti Ronimisliit (“ERL”) on juhtiv Eesti sportronimise arengu eest vastutav organisatsioon sh reguleerib kõikide riikliku tasemega võistluste korraldust, spordiseadusest tulenevalt.
  2. Eesti Ronimisliit on:
   1. Eesti Olümpiakomitee liige ja ronimisspordi spordialaliit;
   2. Eesti ronimisspordi arengu eest vastutav organisatsioon; 
   3. üleriigilisi meistrivõistlusi korraldav ja vastavaid tiitleid välja andev organisatsioon;;
   4. rahvusvahelisse sportronimise organisatsiooni IFSC (International Federation of Sport Climbing) liige.
  1. ERL roll võistluste korraldusel

   1. Käesolevaid reegleid rakendatakse kõikide Eesti Ronimisliidu egiidi all toimuvate võistluste läbiviimisel („Võistlused“).
   2. Eesti Ronimisliidu Võistlused korraldatakse kolmes distsipliinis: boulder, lead/toprope ja kiirusronimine või boulder ja lead kombineeritud võistlusena.
   3. Enne uut võistlushooaega Eesti Ronimisliit:
    1. Võtab vastu ja analüüsib avaldusi liikmesorganisatsioonidelt Võistluste korraldamiseks;
    2. Annab loa avalduste alusel liikmesorganisatsioonidele Võistluste korraldamiseks ja sõlmib korraldajaga vastava lepingu;
    3. Kinnitab järgneva hooaja võistluskalendri koos Võistluste distsipliini, kuupäeva ja võistlusklassidega.
    4.  Kinnitab enne algavat hooaega vastavalt tVõistluse korraldaja avaldusele iga Võistluse: Peakorraldaja, Peakohtuniku, Pearajakeeraja ja Eesti Ronimisliidu Tehnilise Delegaadi. 
    5.  Sõlmib iga Võistluse korraldajaga enne hooaja algust Võistluse Korraldamise Lepingu, kus sätestatakse vastastikused õigused ja kohustused ning vastutusvaldkonnad.
  2. Võistluste üldstruktuur

   1.  Võistluste hooaeg on üks kalendriaasta, mis algab jooksva aasta jaanuaris ja lõpeb sama aasta detsembris.
   2. Eesti Ronimisliidu Võistlused on järgnevad:
    1. Eesti Ronimise Karikasari, mis koosneb boulder ja lead distsipliinide etappidest;
    2. Eesti Noorte Ronimise Karikasari, mis koosneb boulder ja lead/toprope distsipliinide etappidest (või kombineeritud formaadis toimuvatest etappidest);
    3. Eesti Noorte Meistrivõistlused Ronimises, mis toimuvad igale distsipliinile (boulder, lead või kiirusronimine) eraldi või boulder ja lead kombineeritult;
    4. Eesti Meistrivõistlused Ronimises, mis toimuvad igale distsipliinile (boulder, lead või kiirusronimine) eraldi või boulder ja lead kombineeritult;
   3. Eesti Ronimise Karikasarja ja Eesti Noorte Ronimise Karikasarja etappide arv ja distsipliinide jaotus etappide vahel võib olenevalt hooajast erineda ning pannakse paika enne iga hooaja algust.
   4. Eesti Noorte Meistrivõistlused Ronimises ja Eesti Meistrivõistlused Ronimises toimuvad igal hooajal vähemalt ühes distsipliinis.

  Võistlustel osalemise õigus

  1. Eesti meistrivõistlustel ja Eesti karikasarja arvestuses osalemise õigus on: 
   1. Eesti Vabariigi kodanikel, või 
   2. Eestis alalist elamisluba omavatel Eesti kodakondsuseta isikutel, või 
   3. Eesti kodakondsuseta isikutel, kes on Eestis elanud vähemalt ühe aasta ja esitavad Politsei- ja Piirivalveameti tõendi Eesti kodakondsuse taotlusdokumentide menetlusse võtmise kohta.
  2. Võistluste korraldajatel on õigus võistlema kutsuda ka punktis 3.5 nimetamata isikuid, aga nende tulemusi ei arvestata Eesti meistrivõistluste ja Eesti karikasarja arvestuses. 

  Võistluste kategooriad ja vanuseklassid

  1. Võistluste kategooriad ja vanuseklassid:
   1. Kõik Võistlused toimuvad kahes kategoorias: mehed(noormehed/poisid) ning naised(neiud/tüdrukud).
  2. Vanuseklasside üldised põhimõtted:
   1. kehtivad kõigile noorte tiitlivõistlustele olenemata distsipliinist.
   2. Noorte vanuseklassid on U12, U14, U16, U18 ja U20. 
   3. Nooremates vanuseklassides meistritiitleid ja karikasarja punkte välja ei jagata, kuid korraldajatel on võistlejate olemasolul lubatud lisada ka nooremaid vanuseklasse.
   4. Võistlejad liiguvad järgmisse vanuseklassi alates 1. jaanuarist, kui neil võistluse toimumise aastal täitub U järel näidatud aasta (näide: kui võistleja saab võistluse toimumise aastal 16 aastaseks, siis selle aasta 1. jaanuarist peab ta juba võistlema järgmises klassis ehk U18-s).
  3. Võistlejad, kes on U16 või suuremas vanuseklassis, tohivad osa võtta täiskasvanute võistlustest võrdsetel alustel täiskasvanutega.
  4.  Eesti Ronimisliidu ametlikud vanuseklassid vastavalt sünniaastatele jooksval kalendriaastal on sätestatud Lisas 1.
  1. Võistluste üldarvestus ja autasustamine

  Eesti Meistrivõistlused

  1. Eesti meistrivõistluste arvestus ja autasustamine
   1. Igas kategoorias ja igas vanuseklassis autasustatakse Eesti meistrivõistlustel I, II ja III koha saavutanud võistlejaid vastavalt kuld, hõbe ja pronksmedaliga, juhul kui sellest vanuseklassist ja vastavast kategooriast osales vähemalt 3 osalejat. Kui vajalikku osalejate arvu kokku ei tule, siis võivad nooremad võistlejad võistelda vanemates vanuseklassides, kuid mitte vastupidi.

  Karikasarjad

  1. Karikasarja arvestus
   1. Eesti Ronimise Karikasarja iga etapi 30 parimat ja Eesti Noorte Ronimise Karikasarja iga etapi 10 parimat võistlejad saavad vastavalt Lisa 2 ja Lisa 3 karikasarja punkte. Juhul, kui võistlejad jagavad kohta, antakse neile punktid kõrgema koha järgi. 
   2. Hooaja lõpparvestus saadakse liites iga etapi eest saadud punktid. Hooaja üldarvestusse lähevad tulemused juhul, kui võistleja on osalenud vähemalt kahel etapil. 
   3. Noorte karikasarjas antakse etapi eest karikasarja punkte juhul, kui vastavast vanuseklassist ja vastavast kategooriast osales etapil vähemalt 3 võistlejat. 
   4. Igas kategoorias ja vanuseklassis autasustatakse hooaja lõpus iga karikasarja üldarvestuse alusel Eesti karikasarja ja Eesti noorte karikasarja  I, II ja III koha saavutanud võistlejaid. 

  1. Antidoping

   1. Eesti Ronimisliit täidab antidopingu koodeksit, rahvusvahelisi standardeid ja EADSE dopinguvastaseid reegleid. 
   2. Kõik võistlusteks või valmistuvad või võistlustel osalevad sportlased ja nende tugiisikud peavad järgmina Eesti dopinguvastaseid reegleid ning tunnustama dopinguvastase organisatsiooni tulemuste haldamise õigust kooskõlas antidopingu koodeksiga. 

  Lisa 1 Vanusegrupid

  U20 U18 U16 U14 U12
  Võistluse aasta Sünniaastad
  2024 2005, 2006 2007, 2008 2009, 2010 2011, 2012 2013, 2014
  2025 2006, 2007 2008, 2009 2010, 2011 2012, 2013 2014, 2015
  2026 2007, 2008 2009, 2010 2011, 2012 2013, 2014 2015, 2016
  2027 2008, 2009 2010, 2011 2012, 2013 2014, 2015 2016, 2017
  2028 2009, 2010 2011, 2012 2013, 2014 2015, 2016 2017, 2018

  Lisa 2 Eesti Ronimise Karikasarja punktid 

  Koht Punkte Koht Punkte Koht Punkte
  1 100 11 30 21 10
  2 80 12 28 22 9
  3 69 13 26 23 8
  4 60 14 24 24 7
  5 53 15 22 25 6
  6 48 16 20 26 5
  7 43 17 18 27 4
  8 39 18 16 28 3
  9 36 19 14 29 2
  10 33 20 12 30 1

  Lisa 3 Eesti Noorte Ronimise Karikasarja punktid

  Koht Punkte
  1 25
  2 18
  3 13
  4 10
  5 8
  6 6
  7 4
  8 3
  9 2
  10 1