Juhend eksamineerijale

Kui sinuga võtab ühendus ronija, kes tahab sooritada eksamit, siis:

 • Eksami sisu on kirjeldatud statuudi lisas ja see on kättesaadav ka https://kaart.ronimisliit.ee/, eksamil tuleb piirduda seal välja toodud oskuste kontrollimisega.
 • Eksami sooritamise aja ja koha võib kokkuleppel ronijaga vabalt valida. Mõistlik on sooritada kahel inimesel eksamit paaris, aga vajadusel võib see toimuda ka ronimistrenni käigus, kus teine ronija on lihtsalt abiline.
 • Enne eksami alustamist on vaja kontrollida, kas ronija on ära täitnud kaardisüsteemiga liitumise taotluse ja nõustunud omavastutusdeklaratsiooniga. Kui ei ole, siis palu tal see kohapeal ära täita ja saata.
 • Eksami ajal vastutab ronija turvalisuse eest instruktor. Kui ronija teeb midagi ohtlikku tuleb ohutuse tagamiseks sekkuda.
 • Eksami vastuvõtmise eest võib ja tuleb võtta tasu. Soovituslik tasu ühe ronija eksami eest on 40€ (10€ Ronimisliidu kaardi väljastamise tasu ja 30€ eksamineerija tasu). Eksamineerijal on õigus seda olukorrast tulenevalt muuta (nt suurendada, kui ronija soovib eksamite sooritada üksi või vähendada kui samal ajal sooritavad eksami suur grupp ronijaid).
 • Ronimisliidu tasu 10€ kaardi väljastamise eest peab eksamineerija kandma Eesti Ronimisliidu arvele (EE867700771001351184).
 • Kui eksam on edukalt läbitud, siis tuleb saata e-kiri ERL-ile aadressil julgestajakaart@ronimisliit.ee, kus on ära toodud
  • Ronija nimi ja isikukood
  • Eksami tüüp (roheline/punane) ja sooritamise kuupäev
  • Maksekinnitus ERL-ile kaardi väljastamise tasu kandmise kohta.
  • Eksamineerija nimi (peaks olema tuletatav e-mail aadressist)