Punase kaardi eksami sisu

Eksam on üles ehitatud ronimissessioonina, kus eksamineeritav demonstreerib oma oskusi julgestamises ja ronimises. Soovitavalt tehakse eksamit paaris. Eksamineerija jälgib tegevust, ei juhenda, esitab vajadusel küsimusi. Eksamineeritav peab suutma tegutseda iseseisvalt. Eksamil võib kasutada EN sertifikaadiga julgestusvahendit, millega nii eksamineerija kui ka eksamineeritav tuttavad on.

Ettevalmistus ronimiseks

Eksamineeritav näitab, et oskab:

 • ronimisala ette valmistada ja tagada selle piires ohutuse,
 • kontrollida enda ja kaaslase varustuse (köis, vöö, julgestusvahend jne) olukorda ja hinnata, kas see on töökorras või millal see tuleks välja vahetada,
 • ronimisvöö korrektselt jalga panna ja kinnitada,
 • siduda köie vöösse kaheksasõlme ja kontrollsõlmega,
 • julgestusvahendit korrektselt ette valmistada (köis õigesti läbi vahendi ja vahend õigesti vöösse kinnitatud),
 • köie vabasse otsa siduda stopparsõlme,
 • lisavahendid (ekspressid, enesejulgestus, lindid) korrektselt ronimisvöö külge kinnitada,
 • kasutada automaatjulgestusvahendit (auto-belay).

Julgestamine

Eksamineeritav peab julgestama teist ronijat altjulgestuses ja teda turvaliselt alla laskma. Julgestaja peab näitama:

 • gümnastilist julgestust (spottimine) esimese ekspressi klippimiseni,
 • korrektset käte tööd köie välja andmisel ja sisse võtmisel. NB! üks käsi peab alati hoidma kinni köiest allpool julgestusvahendit,
 • korrektset asendit raja, ronimisseina ja ronija suhtes,
 • minimaalse mõistliku lõtku hoidmist köies julgestamise ajal,
 • kukkumise turvalist püüdmist , erisuguseid tehnikaid kukkumise pidurdamiseks lähtuvalt olukorrast ja kukkumise iseloomust:
  • tavajulgestus
  • slämm
  • dünaamiline julgestus
 • ronija korrektset alla laskmist.

Ronimine

Eksamineeritav peab suutma ronida altjulgestuses lihtsal rajal algusest lõpuni. Lubatud on vahepeal köies puhkamine. Eksamineeritav peab näitama:

 • korrektset liikumist rajal, vältides köie sattumist jalgade taha ning muid ohtlikke olukordi,
 • korrektset ja ohutud klippimistehnikat
  • oskab klippida mõlema käega
  • oskab hinnata õiget klippimise hetke/positsiooni
  • oskab vältida levinumaid klippimise vigu (z-klipp, tagurpidi klipp)
 • korrektset ja ohutut kukkumistehnikat,
 • pendli ohust arusaamist, kui ronimine toimub negatiivil või ankrupunktist külgsuunas eemal.

Suhtlus ja tähelepanu

Eksamineeritav demonstreerib aktiivselt ja selgelt suhtlust ronija ja julgestaja vahel:

 • ristkontroll enne ronimise-julgestamise algust, et mõlemad on valmis,
 • käsklused ronimise alustamisel ja valmisoleku näitamisel,
 • käsklused ronimise ajal, näiteks klippimise, lõtku andmise/võtmise, kukkumise puhul,
 • käsklused tippu jõudes ning laskudes või muul ajal ettekavatsetult köit koormates,
 • ronijale märku andmine, kui ta julgestaja arvates teeb midagi ohtlikku.

Turvaline käitumine

Eksamineeritav mõistab, kuidas ronimisseinal ja selle ümbruses turvaliselt käituda:

 • keskenduda julgestamise ajal julgestamisele ja hoida tähelepanu ronijal,
 • mitte segada teisi ega lasta end segada köite sidumisel ega julgestamisel,
 • kuidas käituda teiste ronijate suhtes- vältida kukkumistsooni minemist, hoiatada, kui näed kedagi teist viga tegemas.

Käitumine ohuolukordades

Eksamineeritav oskab tegutseda hädaolukordades:

 • julgestusvahendi vabastamine koormuse alt ning juuste/riiete vabastamine vahendi vahelt (erinevad võimalused sõltuvalt välise abi olemasolust või puudumisest).