Omavastutusdeklaratsioon

Julgestajakaardi saamiseks kinnitan, et olen teadlik ja nõustun järgmisega:

  • kaljuronimine on potentsiaalselt ohtlik tegevus, mille käigus võib tekkida tõsiseid kehavigastusi ja mis võib lõppeda surmaga;
  • ronimisseina kasutades olen oma tegevuse eest täielikult ise vastutav;
  • ronimisseina ega selle personali ei saa pidada vastutavaks vigastuste või õnnetuste eest, mis võivad ronimise käigus tekkida;
  • ronimisseina kasutades teen kõik endast oleneva, et hoolitseda enda ja teiste ronijate turvalisuse eest;
  • järgin kõiki ronimisseina personali poolt antavaid juhiseid;
  • mis iganes küsimuste või arusaamatuse korral konsulteerin ronimisseina personaliga;
  • ronimiseseinal kehtestatud reeglite rikkumine võib kaasa tuua seinalt eemaldamise, rasketel juhtumitel ka Julgestajakaardi tühistamise;
  • kui avastan ronimisseinal ohtliku tehnilise vea, siis annan sellest personalile esimesel võimalusel teada;
  • kui luban teadlikult julgestada või julgestan ise kedagi, kellel julgestajakaarti ei ole, siis võtan isiklikult vastutuse kõikide seotud inimeste ohutuse eest.